Posts Tagged ‘semavi kaynaklı olmayan dinler’

GARİP SALİM GÜLER – DÜNYA KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR VAHİSİZ YAŞAYAN DİNLER

Mart 12, 2009

GARİP SALİM GÜLER – DÜNYA KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR VAHİSİZ YAŞAYAN DİNLER

Kitap Adı: DÜNYA KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR VAHİSİZ YAŞAYAN DİNLER
Yazar Adı: Garip Salim GÜLER
Yayın Evi: Can Yayınları
Tarih – Baskı – Sayfa Sayısı: Haziran 1997 – 1. Baskı – 256 Sayfa

Arka Kapak Yazısı:

Elinizde bulunan bu kıymetli eser on kitaptan oluşmaktadır.

Dünya kuruluşundan bugüne kadar vahisiz teşekkül etmiş ve halen yaşamakta olan dinler hakkında malumat sahibi olmak istiyorsanız bu eseri mutlaka okuyunuz. Çünkü bu eser titizlikle seçilmiş yüze yakın önemli dini konu, zengin bir muhtevaya sahiptir.

Bu eser yazılırken zengin kaynaklardan istifade edilmiştir.

Kaynakların başında Kuran-ı Kerim her dinin konusuyla ilgili ayetler alınmış ve iyi bir üslupla gerekli izahı yapılmıştır.

Bununla kalınmamış Din konusu bilimsel incelemesi yazıldıktan sonra vahya dayanan ve vahya dayanmayan dinlerin farklı özelliklerini bu eserde okuyacaksınız.

Din konusuna giren (Putperest dini, Zerdüşt dini, Brahma dini, Buda dini, Konfüçyüs dini, Taoizm dini, Şintoizm dini, ve Şıh dini) gibi dinler çeşitli kaynaklardan tetkik edilmek suretiyle vahisiz her din için bir kitap hazırlanmıştı. Her dinin koyucusunun görüşü ve dine ait söylediği güzel sözlerinin yanında konuyla ilgili İslam Dininden altın gibi çok iyi nesayihleri okuyacaksınız. Bu nesayihler ilgili ayeti celileyle izahı yapılmıştır.

Bu eseri muhakkak okumanızı tavsiye ederim.

Kitap Hakkında:

Kitabın başında din konusunun işlendiği ve vahiy temelli dinlerle vahiy temeli olmayan dinlerin özelliklerinin karşılaştırıldığı bir bölüm var. Daha sonraki bölümlerde sırasıyla Putperestlik, Zerdüştlük, Brahmaizm, Budizm, Konfüçyüsizm, Taoizm, Şintoizm, Hinduizm ve Şıhlık dinlerinin anlatıldığı bölümler var. Verilen bilgiler güzel. Fakat konunun uzmanı olmadığım için verilen bilgilerin yeterli olup olmadığı hakkında bir şey diyemem.

Dinlerin anlatıldığı her bölümde; bahsedilen dinin genel tarifi, gelişmesi, tarih boyunca geçirdiği değişimler ve o dinin mensupları için İslam dininden tavsiyeler ve uyarılar; bölümleri bulunmaktadır.

Kitapta çok sayıda yanlış seçilmiş kelime ve yanlış kurulmuş cümle var. Okuması açıkçası zor oldu. Aslında kitap tamamen değişik bir Türkçe dilbilgisi ile yazılmış gibi ama öyle değil tabi ki 🙂

Eğer kitapta bahsedilen dinler hakkında ya da vahiy temelli olmayan dinler hakkında bilgi almak istiyorsanız başka eserlere yönelmenizi tavsiye ederim. Bu kitabı almayı düşünürseniz de mutlaka bir iki sayfa okuyup kitabın dilini kontrol ediniz.

Reklamlar